վաճառք - հողատարածք 5180 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

35 000 €