վաճառք - հողատարածք 70000 m² Հռոդոս կղզում

հարցման հիման վրա