վաճառք - հողատարածք 1500 m² Կորֆու կղզում

հարցման հիման վրա