վաճառք - հողատարածք 15233 m² Կորֆու կղզում

400 000 €

280 000 €