վաճառք - հողատարածք 15233 m² Կորֆու կղզում

320 000 €