վաճառք - հողատարածք 280 m² Կորֆու կղզում

80 000 €

45 000 €