վաճառք - հողատարածք 1700 m² Կորֆու կղզում

200 000 €

160 000 €

բացառիկ