վաճառք - հողատարածք 4000 m² Կորֆու կղզում

130 000 €

100 000 €