վաճառք - հողատարածք 7800 m² Կորֆու կղզում

400 000 €