վաճառք - հյուրանոց Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

2 240 000 €