վաճառք - հողատարածք 3200 m² Կորֆու կղզում

500 000 €