վաճառք - բիզնես 400 m² Կորֆու կղզում

2 300 000 €

1 500 000 €