վաճառք - բնակարան 50 m² Լուտրակիյում

140 000 €

105 000 €