վաճառք - հողատարածք 10000000 m² Կրետե կղզում

հարցման հիման վրա