վաճառք - հողատարածք 2040 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

450 000 €