վաճառք - հողատարածք 2040 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

638 000 €