վաճառք - հողատարածք 2040 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

350 000 €