վաճառք - հողատարածք 4000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

120 000 €