վաճառք - հողատարածք 4000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

250 000 €