վաճառք - հողատարածք 7200 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

150 000 €

120 000 €