վաճառք - հողատարածք 9750 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

380 000 €