վաճառք - հողատարածք 9750 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

800 000 €

550 000 €