վաճառք - հողատարածք 750 m² Կորֆու կղզում

25 000 €

21 000 €