վաճառք - հողատարածք 373 m² Կորֆու կղզում

30 000 €

25 000 €