վաճառք - հողատարածք 302 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

230 000 €