վաճառք - հողատարածք 550 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

280 000 €