վաճառք - հողատարածք 5600 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

1 000 000 €