վաճառք - հողատարածք 4000 m² Կորֆու կղզում

150 000 €

130 000 €