վաճառք - հողատարածք 6000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

650 000 €