վաճառք - հողատարածք 6600 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

45 000 €