վաճառք - հողատարածք 2008 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

75 000 €