վաճառք - հողատարածք 1000 m² Կրետե կղզում

հարցման հիման վրա