վաճառք - հյուրանոց 730 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

2 150 000 €

1 700 000 €