վաճառք - հողատարածք 825 m² Կորֆու կղզում

100 000 €

89 000 €