վաճառք - հողատարածք 570 m² Կորֆու կղզում

35 000 €

32 000 €