վաճառք - հողատարածք 24500 m² Կիկլադեսում

700 000 €

450 000 €