վաճառք - հողատարածք 425 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

35 000 €