վաճառք - հողատարածք 2500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

30 000 €