վաճառք - հյուրանոց 288 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա