վաճառք - հողատարածք 5600 m² Կորֆու կղզում

հարցման հիման վրա