վաճառք - հողատարածք 5180 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

70 000 €

50 000 €