վաճառք - հողատարածք 4025 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

500 000 €

470 000 €