վաճառք - հողատարածք 5450 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

550 000 €