վաճառք - հողատարածք 431 m² Ատտիկայում

150 000 €

130 000 €