վաճառք - հողատարածք 6000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

300 000 €