վաճառք - հողատարածք 903 m² Ատտիկայում

210 000 €

170 000 €