վաճառք - հողատարածք 3659 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

160 000 €