վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկիյում

900 000 €

700 000 €