վաճառք - հյուրանոց 800 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա