վաճառք - հողատարածք 5800 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

375 000 €