վաճառք - հողատարածք 5155 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

200 000 €

100 000 €