վաճառք - հողատարածք 15580 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա