վաճառք - հողատարածք 20171 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

1 300 000 €

650 000 €