վաճառք - հողատարածք 6310 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

1 500 000 €